Programme Scientifique / 4 juillet / Workshops 16:00 - 17:30

  • Language: Finnish
  • Target: Volunteers, Trainers - Min: 10 - Max: 20
  • Venue: -
  • Code: WS2_K

Retour à: Programme Scientifique - 4 juillet

Elämän merkityksellisyyden tukeminen

Titi GÄVERT

Mikä haastaa elämän merkityksellisyyden kokemusta? Miten ihmisarvo ja elämän merkityksellisyys linkittyvät? Tutkin väitöskirjassani elämän merkityksellisyyden kokemuksen rakentumista. Selvitän, miten työelämän ulkopuolelle jääneet ihmiset jäsentävät elämänsä merkityksellisyyden kokemukseen liittyviä tekijöitä, suhteita ja rakenteita. Työpajassa hyödynnetään tutkimustietoa elämän merkityksellisyydestä ja tarkastellaan omakohtaisten harjoitusten avulla keinoja, joilla voimme puhelin- ja verkkoauttajina tukea ihmistä löytämään elämälleen merkitystä silloinkin, kun se ulkoapäin katsottuna vaikuttaa vaikealta.  

placehold

Titi Gävert

TES national coordinator, doctoral researcher - Kirkon keskusteluapu / Palveleva puhelin, Evangelical Lutheran Church of FinlandFaculty of Social Sciences, University of Helsinki